Opzeggen lidmaatschap

Opgezegd kan worden aan het eind van het verenigingsjaar met inachtneming van een periode van 4 weken (in simpel Nederlands: uiterlijk 1 december)