Selecteer een pagina

Lustrumviering

Onze vereniging vierde zijn 30-jarig bestaan onder andere in aanwezigheid van Boris Dittrich, Kees Waaldijk, Sjors van der Panne, Rikkert van Huisstede. Inhoudelijk werd bij dit zesde lustrumviering stilgestaan bij de behaalde resultaten op het gebied van homo-emancipatie in de afgelopen 30 jaar in Nederland en wereldwijd.​ GayNed-lid Joris Timmermans interviewde hiervoor D’66 senator Boris Dittrich en de aan de Universiteit Leiden verbonden professor Kees Waaldijk verzorgde een wetenschappelijke presentatie waarin zowel stilgestaan werd bij wetgeving als maatschappelijke acceptatie en emancipatie wereldwijd. Het programma werd muzikaal opgeluisterd door theatermaker, zanger en dichter Rikkert van Huisstede die op prachtige wijze het thema mannelijkheid en vragen rondom gender, geaardheid en jezelf durven zijn bezong en verwoorde. Tenslotte werd de avond afgesloten met een optreden van zanger Sjors van der Panne, inderdaad conform de informatie op zijn website met nummers uit ontroerende, troostende en zeker ook bij de sfeer van de dag passende blij makende nummers.

Geschiedenis

De netwerkclub voor homomannen GayNed is onder de naam Genius in 1992 opgericht met als doel ‘homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen met een hogere beroepsopleiding, een academische opleiding of een daarmee gelijkwaardige opleiding, dan wel van een gelijkwaardig niveau te ondersteunen bij het ontwikkelen van zakelijke en vriendschappelijke contacten ter ondersteuning van hun persoonlijke ontplooiing, sociale behoeften en maatschappelijke ambities’. Deze doelstelling geldt nog steeds actueel maar zonder de opleidings- of nivo. Maandelijks komen de mannen bijeen om in een vriendschappelijke sfeer onder andere, culturele en maatschappelijk betrokken en outdoor activiteiten te ondernemen. De geschiedenis heeft ook geleerd dat de club zich tot een mannenclub heeft ontwikkeld.

Dat vriendschappen lang kunnen duren bleek ook tijdens de lustrumviering. Er zijn aanwezige 7 leden van het eerste uur in het zonnetje gezet.

Foto door Saskia Bagchus

Presentatie Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation door Kees Waaldijk

Kees Waaldijk verzorgde een presentatie over de (onder andere) door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO). Deze index verzamelt sinds 1961 informatie over de onafhankelijke landen. Tijdens de presentatie werd een mooi overzicht gegeven over hoe wereldwijd landen LGBTQ+ inwoners via wetgeving beschermen en gelijke rechten geven. Toevallig of niet, het oprichtingsjaar van GayNed, 1992, liet een omslag zien het legaliseren van homorechten, startend in Westerse landen maar later bijvoorbeeld ook Oekraine en Zuid-Afrika. Verder werd inzichtelijk gemaakt hoe de publieke opinie elkaar kunnen versterken in gelijke positionering van LGBTQ+ers in de maatschappij. Helaas zijn er, dat mag een verrassing zijn, genoeg landen waar LGTBQ-ers onderdrukt worden, of zelfs meer onderdrukt zoals in Rusland getuige de vorig week aangenomen wet met het verbod op uitingen van ‘niet traditionele relaties. Zorgwekkend is ook dat in Nederland traditionele groeperingen invloed proberen uit te oefenen om niet traditionele samenlevingsvormen in een minder gunstig daglicht te stellen. Positief is dat bijvoorbeeld in het overwegend katholieke Spanje juist een enorme ontwikkeling doormaakt aangaande gelijke berechting. Op de vraag vanuit het publiek welke factoren een hogere score op de index mogelijk maken was het antwoord wellicht verrassend genoeg ‘Katholicisme en rijkdom’.

Foto door Saskia Bagchus

Interview Boris Dittrich

Dat de positie van LGBT+ers ook in de Westerse wereld aandacht nodig heeft maakte Boris Dittrich duidelijke aan de hand van recente verkiezingen in De Verenigde Staten van Amerika. Dos Santos, de gekozen gouverneur van Florida ondertekende trots de ‘Don’t say gay’ wet. Deze wet schrijft voor dat leraren het met kinderen -tot negen jaar oud- niet mogen hebben over gender , geaardheid, seksualiteit en lbhtI-gerelateerde onderwerpen. Bij oudere kinderen mag dit wel, maar alleen op een manier alleen op een manier ‘die niet ongepast is bij hun leeftijd of ontwikkeling’. Dos Santos wordt genoemd als de uitdager van Trump in het Republikeinse kamp. Mocht hij de presidentsverkiezingen winnen is hij volgend Boris Ditrich een groot gevaar voor homorechten.
Verder gaf Boris een inkijk in de complexiteit van (stille) internationale diplomatie en inzetten van de zakenwereld voor de verbetering van gay-rights en het belang het vinden van lokale partners, ook in conservatieve kringen. Daarnaast is hij van mening dat het hebben van een breed palet aan rolmodellen, ook via de socials, van groot belang is voor de emancipatie van gayjongeren. En gelukkig is dat steeds meer het geval. Tenslotte werden de fans van de literaire kunsten van Boris Dittrich werden in de gelegenheid gesteld een handtekening te bemachtigen in zijn boeken MANDAAT en Het Laatste Woord.

Foto door Saskia Bagchus

Avondprogramma

Na het interview hield theatermaker, zanger en dichter Rikkert van Huisstede op het publiek op luchtige wijze een spiegel voor over het thema mannelijkheid en vragen rondom gender, geaardheid en jezelf durven. Sjors van der Panne sloot de avond met zijn optreden af.