Bestuur

Binnen GayNed is het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging: financiën, interne en externe communicatie, werving van nieuwe leden en de coördinatie van de maandelijkse activiteiten.

Jaarlijks legt het bestuur in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.

Bestuursleden

Robertjan Reininga

voorzitter

voorzitter@gayned.nl

Edwin van Dijken

secretaris

secretaris@gayned.nl

Hans de Jonge

penningmeester

penningmeester@gayned.nl

Teun van Hellenberg Hubar

voorzitter Activiteitencommissie

ac@gayned.nl

Hans Toben

voorzitter Ledencommissie

lc@gayned.nl

Vacature

bestuurslid PR & communicatie

Kennismaken?

We verwelkomen graag nieuwe leden! Als introducé kun je vrijblijvend kennismaken met GayNed tijdens een activiteit of borrel.