Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene disclaimer voor elke activiteit van Vereniging Gayned

  1. Bij het organiseren van activiteiten, van welke aard dan ook, door de vereniging Gayned (afgekort: Gayned), te weten het bestuur of een van de commissies, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Gayned kan echter geen enkele garantie geven ten aanzien van de omstandigheden, van welke aard dan ook, waaronder deze activiteiten plaatsvinden. Deelname aan welke activiteit dan ook geschiedt geheel en alleen voor eigen risico van de deelnemer. Gayned is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit deelname aan een door Gayned georganiseerde activiteit. Het is mogelijk dat voor een activiteit aanvullende voorwaarden worden gesteld.
  2. Wanneer u zich inschrijft voor een activiteit, wordt ervan uitgegaan dat u ook aanwezig bent. Er is geen mogelijkheid tot restitutie, tenzij het bestuur (in individuele gevallen) anders beslist.
  3. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het verenigingsbestuur.

© Gayned 2022.